Veel gestelde vragen over het Coronavirus – COVID-19

Laatste update 20 mei 2020

Gisteravond liet Premier Rutte tijdens de persconferentie van het Kabinet weten dat het basisonderwijs en kinderopvang vanaf 8 juni weer volledig opengaan. Dit betekent dat na de gastouderopvang en dagopvang ook de scholen en buitenschoolse opvang (bso) vanaf die datum volgens hun gebruikelijke openingstijden open zijn. De vergoeding van de eigen bijdrage stopt daarmee vanaf 8 juni. (onder het voorbehoud dat het coronavirus niet opnieuw opleeft de komende weken). De premier richtte zich direct tot kinderen en jongeren, om hen te bedanken voor de inspanning die zij plegen. Hij riep kinderen en jongeren op om mee te denken over de corona-aanpak. Een geweldig gebaar.

Bron: Kinderopvang.nl 

Einde update

Update 10 mei 2020

Alle ouders en gastouders hebben van ons richtlijnen ontvangen over de opening van de gastouderopvang a.s. maandag 11 mei. Ook hebben de gastouders die vanuit hun eigen huis werken een poster ontvangen om de richtlijnen voor het halen en brengen van de kinderen duidelijk zichtbaar weer te geven.

De laatste vragen en antwoorden van de branchepartijen leest u hier.

Update 2 april 2020

Wanneer moet de noodopvang stoppen?

Dit betekend dat de noodopvang moet stoppen:

 • als de gastouder én verkoudheidsklachten heeft én koorts, ook als de huisgenoten geen klachten hebben.
 • als één van huisgenoten verkoudheidsklachten heeft én koorts en/of benauwdheid

Update 31 maart

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

Update 27 maart

De compensatieregeling wordt verder uitgewerkt

De compenstatieregeling moet verder uitgewerkt worden. De Rijksoverheid komt terug van volledige compensatie van alle kosten voor kinderopvang. De kinderopvangkosten worden gecompenseerd tot het maximumuurtarief. Dit maximum uurtarief is voor gastouderopvang € 6,27 euro per kind inclusief de bureaukosten van het gastouderbureau. Er komt speciale aandacht in de uitwerking voor dienstverlening aan huis. Alle ouders en gastouders hebben we vandaag hier een brief over gestuurd per email.

Update 22 maart

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

Ouders betalen eind van de maand de factuur aan het gastouderbureau of kinderdagverblijf. Ook als ze minder of geen opvang hebben afgenomen door de sluiting in de afgelopen weken. Ouders behouden het recht op kinderopvangtoeslag en krijgen ook de eigen bijdrage terug. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. Alle ouders worden op deze manier volledig gecompenseerd.

Tamara van Ark: “Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen.”

Oplossing

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag.

Alexandra van Huffelen: “Samen met de sector zorgt de belastingdienst dat ouders gecompenseerd worden voor de teveel betaalde eigen bijdrage. Ik hoop dat dit de ouders rust geeft, in deze moeilijke tijd.”

Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld zegt BOINK, de belangenvereniging voor ouders.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

Update 18 maart – 1900 uur

Mag mijn kind naar de kinderopvang?

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?

We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

 • Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
 • Mocht u per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen zou hebben. U handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door het coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben?

Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen, en ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

In geval van werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?

Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. De rijksoverheid kijkt op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Werkt u niet in een cruciaal beroep? Dan is het dringende advies om tot en met 6 april 2020 thuis te werken (als dat kan).

Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.

Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand.  Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) nog recht op KOT?

Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op de kinderopvangtoeslag. Zij krijgen hun loon 100% doorbetaald. Er verandert voor deze ouders in die zin dus niets.

 

Update 16 maart 12.00 uur

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert is dat ze de opvang zelf thuis moeten regelen. Als dat niet lukt kunnen ze opvang krijgen op school/verblijf. Beide ouders met cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Update 16 maart 10.00 uur

Moeten gastouders die werken in het huis van de ouders ook stoppen met werken?

Ja, de maatregel is genomen voor de kinderopvangbranche in totaal. Er is geen uitzondering gemaakt voor dienstverlening aan huis. Als er op een later moment wel een uitzondering voor wordt gemaakt, dan laten we het weten. Alleen wanneer ouders in cruciale beroepen werken, kan de opvang aan huis doorgaan.

Update 15 maart 2020 – 22.00 uur

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja, dus:

 • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Update 15 maart 2020 – 19.00 uur

Rijksoverheid sluit de kinderopvang tot en met 6 april.

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagopvang vanaf morgen te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen tot en met 6 april geen les meer krijgt op school en dat kinderen  geen kinderopvang meer kunnen krijgen.

Alleen voor kinderen van ouders in vitale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang op de eigen school, het kinderdagverblijf of bij de gastouder, zodat hun ouders kunnen blijven werken.
Als de kinderen van de ouders in de vitale beroepen klachten hebben (hoesten, niezen, koorts) dan kunnen ze niet naar de gastouder.

Als ouders in vitale beroepen verkoudheidsklachten hebben, maar hun kinderen niet, dan verzoeken we hen om iemand anders (zonder klachten) de kinderen naar de gastouder te laten brengen of buiten te blijven en het kind bij de voordeur over te dragen aan de gastouder. Zo proberen we het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden.

De lijst met de vitale beroepen vind je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

De sluiting is overmacht. Het is opgelegd door het rijk om Corona aan te pakken, het is geen keuze van de gastouder of het gastouderbureau.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/corona-aanpak-vraagt-om-tijdelijke-sluiting-scholen-en-kinderdagverblijven

Einde update 15 maart

Gastouderbureau Klaver volgt de ontwikkelingen over het coronavirus op de voet. Om ouders en Gastouders op de hoogte te houden hebben we deze informatiepagina ingericht. Deze pagina wordt bijgewerkt, als de ontwikkelingen er om vragen. Sla deze pagina daarom op bij je favorieten en blijf op de hoogte.

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Er wordt aan ouders verzocht om kinderen thuis te houden die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant. Voor Noord-Brabant volgen extra maatregelen. Zodra die bekend zijn melden we die hier.

Einde Update 12 maart

Waar kan ik terecht voor informatie?

Het RIVM verspreidt de meest actuele informatie over het virus.

De Rijksoverheid heeft een pagina ingericht voor onderwijs en kinderopvang.

De Rijksoverheid heeft ook een pagina gemaakt over de situatie in Noord-Brabant.

Voor vragen over je persoonlijke situatie of over de gezondheid van je kind, neem je contact op met je huisarts.

Net als bij andere infectieziekten geldt er een meldplicht bij Corona.

Wat is het beleid van Gastouderbureau Klaver omtrent het coronavirus?

Gastouderbureau Klaver volgt de adviezen van de RIVM, de GGD en de Rijksoverheid.

Moeten kinderopvangorganisaties in Noord-Brabant hun deuren sluiten?

Het is niet nodig kinderopvangorganisaties te sluiten. Kinderen die geen klachten hebben kunnen gewoon naar de kinderopvang. De lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een kinderopvanglocatie te sluiten. Kinderen die last hebben van een van de onderstaande klachten moeten thuisblijven:

 • Verkoudheid
 • Hoesten
 • Koorts (meer dan 38 graden)

Ik werk als gastouder in Noord-Brabant. Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen te wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Geen handen schudden

Mijn kind gaat naar een gastouder in Noord-Brabant. Moet ik thuis maatregelen nemen?

Is uw kind niet ziek, neem dan de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen te wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Geen handen schudden

Kinderen die last hebben van een van de onderstaande klachten moeten thuisblijven:

 • Verkoudheid
 • Hoesten
 • Koorts (meer dan 38 graden)

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Hoe herken ik of mijn kind / het kind in mijn opvang besmet is?

Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griep.

Wat is er aan de hand in Noord-Brabant?

Van het grootse deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest of  hebben contact gehad met een bevestigde patiënt.  Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan of er sprake is van verspreiding in de provincie, start het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een onderzoek.

Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen wordt inwoners van Noord-Brabant uit voorzorg het volgende geadviseerd: Heeft u klachten van verkoudheid, hoesten of koorts? Beperk dan uw sociale contacten. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Boodschappen doen en de hond uitlaten kan wel.