Hier vind je alle informatie over corona

Gastouderopvang vanaf 16 november 2021

Op vrijdag 12 november j.l. heeft het kabinet een persconferentie gehouden waarin nieuwe maatregelen zijn aangekondigd om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Naar aanleiding hiervan is het Protocol Kinderopvang & corona gewijzigd.

Protocol 16 november 2021

Klaver volgt actief alle ontwikkelingen op de voet. We houden je op de hoogte van alle nieuwe inzichten. Het coronaprotocol voor veilige opvang wijzigt regelmatig op basis van nieuwe inzichten. Het protocol is gemaakt door de branchepartijen.

Je kan het protocol hier downloaden.

Beslisboom

De beslisboom is een hulpmiddel waarmee je na kan gaan of een kind wel of niet naar de gastouder kan. De beslisboom.

De beslisboom vind je hier.

Persconferentie 12 januari 2021

De lockdown is met drie weken verlengd tot en met 7 februari 2021.

Persconferentie 14 december 2020

Vanavond heeft premier Rutte in een extra toespraak opnieuw harde maatregelen gecommuniceerd. Voor de kinderopvang (kinderdagopvang, gastouderopvang en BSO) en scholen gelden de maatregelen vanaf woensdag 16 december aanstaande en gelden voorlopig tot en met 17 januari 2021.

Maatregelen binnen de gastouderopvang

De gastouderopvang blijft open, maar het Ministerie doet wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als één of beide ouders een cruciaal beroep uitoefent of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Hier vind je het overzicht van cruciale beroepsgroepen.

Compensatie voor de eigen bijdrage

Net zoals in het voorjaar wordt er een compensatieregeling als tegemoetkoming van de eigen bijdrage in de kinderopvangkosten tot het maximum uurtarief uitgewerkt. Informatie daarover volgt later.