Zelftesten

By | Wet en regelgeving | No Comments

Gastouders ontvangen vanaf maandag 10 mei op hun opvangadres een set zelftesten. Met deze zelftesten kunnen gastouders zich twee keer per week, tot de zomer van 2021, preventief testen op COVID-19. 

Automatische verzending
Het verzenden gebeurt automatisch. De testen hoeven niet aangevraagd te worden. Het preventief zelftesten is niet verplicht, maar wanneer gastouders de zelftest twee keer per week preventief gebruiken, kunnen besmettingen vroegtijdig worden gesignaleerd en mogelijke besmettingen worden voorkomen.

Meer informatie
Bekijk de website www.zelftestenkinderopvang.nl voor meer informatie. Hier is bijvoorbeeld een lijst te vinden met veelgestelde vragen en antwoorden. Ook komt er een stappenplan voor het gebruik van de zelftest met onder andere informatie wat te doen bij een positieve testuitslag.

Compensatieregeling ouders

By | Wet en regelgeving | No Comments

De Rijksoverheid heeft de regeling bekend gemaakt inzake de compensatie voor ouders die gedurende de corona-sluiting hun facturen normaal hebben doorbetaald. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen.

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen rond 21 mei een brief van het SVB en ontvangen de compensatie rond 28 mei. De hoogte van de compensatie wordt berekenend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op de zogenaamde peildatum (d.d. 21 februari 2021) bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Er kan bezwaar worden gemaakt.  Deze compensatieregeling heet officieel ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO).

Er is inmiddels ook een oplossing gevonden voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, ook zij worden gecompenseerd voor de kosten van de kinderopvang. Deze groep kan gebruik maken van de zogenaamde regeling ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan naar verwachting vanaf 15 mei via de website van de SVB. Voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang.

  • Eerste sluiting: van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 (dagopvang en gastouderopvang) en de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (buitenschoolse opvang)
  • Tweede sluiting: van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (dagopvang en gastouderopvang) en de periode van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang).

Ouders ontvangen binnen 8 weken na aanvraag een beschikking (brief waarin staat of en hoeveel compensatie ouders ontvangen).

Rol Kinderopvangorganisaties
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen bij Gastouderbureau Klaver een “Verklaring Kinderopvang” aanvragen.

Groene Agenda: Hoe duurzaam is jou gastouderopvanglocatie?

By | Gastouder | No Comments

In de samenleving is duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp. Voor de sector kinderopvang geldt dat zeker ook. Als relevante partner bij kindontwikkeling is het juist deze sector die een goed voorbeeld moet geven en kinderen al vroeg het belang van duurzaamheid kan bijbrengen. 

De groene agenda is een dynamische agenda die je inzicht geeft in de diverse stappen die je kunt zetten. Het helpt je praktisch op weg. Per stap wordt er op een laagdrempelige manier ondersteuning geboden bij het maken van keuzes en de uitvoering daarvan.

De Groene Agenda bevat kennisitems, tools, praktijkervaringen, activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden. Zo is er onder andere een startpakket met processtappen en een checklist om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing.

Zo werken we samen aan een duurzame sector!

Naar de Groene Agenda Kinderopvang

Summerschool 2021

By | Leuk | No Comments

Klaver doet dit jaar weer mee aan Summerschool van KinderwijsTV!
Het programma bestaat uit 8 interessante modules van 25 a 30 minuten per module. Gastouders die aangesloten zijn bij Klaver kunnen de modules op onze kosten online volgen.

Achter elkaar of een voor een. Je kan ook een keuze maken uit welke onderdelen je wel en niet gaat volgen. Het aanbod is gevarieerd, Summerschool 2021 bestaat uit de volgende modules:

  1. Herkennen en omgaan met taalontwikkelingsstoornis (TOS).
  2. Beweegstimulering bij kinderen.
  3. Hoogbegaafde kinderen.
  4. Oog voor diversiteit.
  5. Kinderen en emoties.
  6. Ssst, slaapt de baby?
  7. Straffen en belonen? Tips en valkuilen.
  8. Zelfreflectie – groei door ervaring.

Het programma kan gevolgd worden vanaf 16 juni en wordt op 16 september op feestelijke wijze gesloten door de Summerschool Academy.

BSO gaat ook open!

By | Wet en regelgeving | No Comments

Vanaf maandag 19 april gaan ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. Dat heeft het kabinet dinsdag bekend gemaakt. De gastouderopvang is al vanaf 8 februari weer volledig open. Meer informatie daarover vind je op onze pagina COVID-19.

Leden voor de oudercommissie gezocht!

By | Leuk | No Comments

Heb je een leuk idee wat voor andere ouders en gastouders ook interessant is?
Wil jij een bijdrage aan de kwaliteit van de gastouderopvang in de regio Eindhoven – Veldhoven?
Wil je meedenken  over hoe we de coronaregels goed kunnen laten landen bij alle ouders en gastouders?
Als je een van bovenstaande vragen met ja hebt beantwoord dan zijn we op zoek naar jou.
Graag starten we een oudercommissie op om ouders meer te betrekken bij de opvang die gastouderbureau Klaver faciliteert.

Dienstverlening aan huis

By | Wet en regelgeving | No Comments

Een gastouder die bij jou als ouder thuis professionele kinderopvang aanbiedt. Wat een luxe! Maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Gastouders werken dan maximaal 3 dagen per week onder de regeling dienstverlening aan huis. Dat betekent dat deze groep gastouders recht hebben op bijvoorbeeld vakantiedagen en maximaal 6 weken doorbetaling bij ziekte. In deze bijlage lees je er alles over.

Als oma of opa de opvang aanbiedt in het huis van de vraagouders, dan is er doorgaans geen gezagsverhouding. Zij kunnen ook in overeenkomst van opdracht werken.